HOE WERK IK?

 

Ik  werk met de zogenaamde “opstellingen van het verlangen” methode  (OMPT= Opstellingen Meergenerationele Psycho Traumatologie). Een identiteits gerichte psychotherapie van Franz Ruppert. Een Duitse psycholoog en psychotherapeut.

Ik omarm deze methode, omdat deze manier van opstellen:

  • Uitgaat van een splitsing in onze psyche na trauma in 3 delen:

We hebben een gezond deel (=open hart), een overlevingsdeel (= gesloten hart) een traumadeel (=gewond hart).

Door het opstellen van het verlangen krijg je helderheid hoe deze 3 delen zich binnen in jou verhouden. Je (h)erkent overlevingsdelen en kan gezonde delen versterken. Dit om het oorspronkelijke trauma onder ogen te zien en te integreren.

  • Uitgaat van dat vroegkinderlijke trauma’s en met name hechtingstrauma’s diepe sporen nalaat voor de rest van ons leven.
  • Uitgaat van de autonomie van degene die wil opstellen. Ik werk als begeleider terughoudend. Ik doe geen aannamen en geen duidingen.  Ik observeer (welk deel zie ik hier) en resoneer mee met de opsteller.
  • Uitgaat van het gegeven dat wij allemaal verlangens hebben, die we deels kunnen vervullen, maar ook verlangens hebben die we (nog) niet kunnen vervullen.
  • Uitgaat van de positieve motor dat we ons verlangen willen kunnen vormgeven.
  • Uitgaat van het vermogen je splitsing te kunnen helen door het verloren contact met het traumadeel van jezelf te herstellen.

 

Ook maak ik  gebruik van de ontwikkelingspsychologie: bepaald gedrag zegt iets over de levensfase waarin je een trauma hebt opgelopen. En het bijbehorende “masker”/overlevingsdeel geeft informatie hoe jij je hebt “gered” in die periode.

Ik werk ervaringsgericht, doe lijfwerk en werk met ademhaling.