WAT IS EEN OPSTELLING?

 

Bij het werken met OPSTELLINGEN VAN HET VERLANGEN wordt gebruik gemaakt van personen of voorwerpen die als representant worden opgesteld in de ruimte om zichtbaar te maken wat met woorden of denken ongrijpbaar blijft.

Een representant is iemand die mee resoneert en zo een deel van jouw verlangen laat zien. De resonant leeft zich even helemaal in alsof zij/hij dat deel van het verlangen “is”. Zij/hij verbeeldt zo een onbewust deel van jezelf, je zou dat ook je intuïtie kunnen noemen.  Zo ontstaat een spiegel die uit mensen bestaat. In een individuele begeleiding is de begeleider deze resonant.

Je verlangen opstellen en dat als uitgangspunt nemen geeft vaak heel veel informatie: Het vertelt wat je zielsgraag wilt. En ook wat daar je belemmeringen in zijn.